Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Oriptan 50 mg mot migrän!

Receptfritt läkemedel för behandling av migrän. Bara för dig med migrän. Finns på de flesta apotek.

Oriptan är ett receptfritt läkemedel som innehåller sumatriptan och tillhör en grupp läkemedel som kallas för triptaner. Oriptan används för behandling av migränanfall med eller utan aura. Oriptan ska bara användas när du har tecken eller symtom på ett migränanfall.

Vanliga symtom på migrän är attacker av svår, pulserande huvudvärk som ofta är ensidig. Symtomen går ut över vardagen och förvärras av fysisk aktivitet. Migränattackerna kommer ofta i kombination med illamående och kräkningar.

Migränsymtomen beror troligen på en tillfällig vidgning av blodkärl i huvudet. Oriptan tros minska vidgningen av dessa blodkärl. Det i sin tur resulterar i lindring av huvudvärken och minskning av andra migränsymtom. Oriptan är inte avsedd för behandling av andra typer av huvudvärk, till exempel spänningshuvudvärk

Innan du börjar använda Oriptan ska en läkare ha bekräftat att din huvudvärk beror på migrän och inte på något annat problem.

  • Du ska ta tabletterna så tidigt som möjligt under migränanfall.
  • En tablett (50 mg) sväljes hel med vatten.
  • Ta inte mer än 2 tabletter under 24 timmar eller under samma migränanfall.
  • Kan användas av dig som är 18 – 65 år.
  • Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar ska du kontakta läkare.
  • Använd inte Oriptan utan att rådfråga läkare om du har hjärt-kärlsjukdom.
  • Ta inte Oriptan under graviditet, såvida inte din läkare har rekommenderat det.
  • Amma inte inom 12 timmar efter intag av Oriptan.
  • Oriptan innehåller laktos.
  • Biverkningar som t.ex. dåsighet och yrsel kan förekomma.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du behöver mer information och läs alltid bipacksedeln innan du tar Oriptan.

Oriptan® (sumatriptan) är ett receptfritt läkemedel vid akut behandling av migränanfall, med eller utan aura. Tabletter 50 mg. Rådgör med läkare innan du använder Oriptan om du har hjärtbesvär, lever- eller njursjukdom, epilepsi eller har tidigare haft kramper eller om du är allergisk mot läkemedel som tillhör gruppen sulfonamider eller är gravid. Läs alltid bipacksedeln före användning. Senaste översyn av produktresumé: 2013-02-28. För ytterligare information se www.fass.se.

Här köper du Oriptan

För muspekaren över förpackningsbilden för att
läsa minimiinformationen om Pronaxen.